Υποέργο ΙΙ

Στο πλαίσιο του Υποέργου ΙΙ εφαρμόζονται τεχνικές ανίχνευσης και καταγραφής (μικροσκοπικές, μοριακές, επιδημιολογικές) ιών, βακτηρίων και μυκήτων και άλλων πιθανών παθογόνων της μέλισσας. Ελέγχεται η τοξικότητα σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς στη μελισσοκομία και διερευνούνται τεχνικές αποτοξίνωσης, ενώ παράλληλα μελετάται η πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας της βαρρόα σε ευρείας χρήσης ακαρεοκτόνα. Εντοπίζονται, αναπτύσσονται και αξιολογούνται εναλλακτικά προϊόντα για τον έλεγχο των κύριων ασθενειών των μελισσών. Εφαρμόζονται μοντέλα ολοκληρωμένης διαχείρισης με στόχο την προστασία της μέλισσας από παθογόνους, τοξικούς και εχθρικούς παράγοντες.

Οφέλη – Αντίκτυπος