Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Η ιστοσελίδα https://honeybeeroutes.gr/ παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης (Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου). Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου θεωρείτε απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε ενέργεια του πελάτη προς τις υπηρεσίες μας.

Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι η κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο, όπως είναι: το όνομα, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες. Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δε δύναται να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

Επομένως τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει ότι σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα της ταχυδρομικής διεύθυνσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του τηλεφώνου ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής, μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ εφαρμόζει τις απαραίτητες πολιτικές για να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»). Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα συλλέγονται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του επισκέπτη για σκοπούς ασφάλειας της ιστοσελίδας. Για την απλή περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ δε συλλέγει κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

Ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) σε επίπεδο πιστοποίησης επωνυμίας εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας. Το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφεί κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον διακομιστή (server).

Τύποι προσωπικών πληροφοριών που μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν

 • Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας όπως η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, η γεωγραφική θέση, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητής σας.
 • Πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα όπως ο χρόνος αναμονής σε αυτήν, οι προβολές σελίδων και η διαδρομή πλοήγησή σας.
 • Πληροφορίες που χρειάστηκαν κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).

Η χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι για λογαριασμό της ιστοσελίδας https://honeybeeroutes.gr/ ώστε να διεκπεραιώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες και να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ακριβή εκτέλεσή τους. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι η ανταλλαγή αλληλογραφίας διαφημιστικού περιεχομένου, αλληλογραφία με τον επισκέπτη σχετικά με απορίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου https://honeybeeroutes.gr/ και δεν αποτελούν εμπορευματοποιήσιμο προϊόν. Για την περαιτέρω χρήση των παραπάνω δεδομένων, ο διαχειριστής της σελίδας υποχρεούται να ειδοποιήσει το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων προτού προβεί σε σχετική πράξη παραβίασης τους. Η οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων γίνεται αυστηρά με τη ρητή συγκατάθεση σας και ενέργειες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα σας καθίσταται παράνομη και μπορείτε να επικαλεστείτε τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.

3. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται δια τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας, αφορά την συγκεκριμένη χρήση κι όχι την εξυπηρέτηση άλλου σκοπού, ο οποίος δεν περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω πολιτικής απορρήτου, εκτός κι εάν έχετε παράσχει την συγκατάθεσή σας για περαιτέρω ειδική χρήση των προσωπικών δεδομένων πέρα των όσων αναφέρονται παρακάτω.

Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων ώστε η περαιτέρω επεξεργασία τους να γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά μπορείτε να επικαλεστείτε την ενότητα περί δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων.

Σκοπός χρήσης των προσωπικών πληροφοριών.

 1. Αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών, που σχετίζονται με την επικοινωνία της επιχείρησης με εσάς
 2. Διαχείριση της ιστοσελίδας της επιχείρησης
 3. Αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής προς εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς
 4. Παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης
 5. Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) σχετικά με τα αιτήματά σας
 6. Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει
 7. Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι
 8. Διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 9. Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της ιστοσελίδας μας

Ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ δε θα διοχετεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας σε τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους. Αν έχει πραγματοποιηθεί η δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα (με μορφή σχολίου σε άρθρο ή κριτικής σε προϊόν), θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα σε συμφωνία με την αδειοδότησή σας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείται με την εν λόγω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον ιστότοπο https://honeybeeroutes.gr/ μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

4. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που συλλέγονται από την ιστοσελίδα https://honeybeeroutes.gr/ μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος το οποίο ενεργεί σε λογαριασμού του παρόντος ιστοτόπου. Τα μέρη αυτά μπορεί να είναι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ανατεθεί ως υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων.

Η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου γίνεται:

 1. στο μέτρο που αποβαίνει στον νέο κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).
 2. με σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου.
 3. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.
 4. σε οποιαδήποτε αρχή (δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή) σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίησή τους.

Με τη συγκεκριμένη πολιτική πιστοποιούμε ότι ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ δε θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.

5. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου σχετίζεται με την πολιτική διατήρησης των δεδομένων που εφαρμόζει ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/. Η πολιτική αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τον νέο Κανονισμό 2016/679 αλλά και με τις νομικές υποχρεώσεις της σχετικά με την διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος αναγράφεται στην παρούσα πολιτική, δε θα διατηρούνται περισσότερο από το διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό που συλλέχθηκαν.

6. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ λαμβάνει όλα τα μέσα για την ασφαλή διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου. Συγκεκριμένα:

 1. προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την αλλοίωση/τροποποίηση ή τη διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα σε ασφαλείς διακομιστές (ώστε να αποφύγουμε απρόοπτα φαινόμενα διαδικτυακών επιθέσεων)

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την απόλυτη ασφάλεια αυτών.

7. Δικαιώματα υποκειμένου

Ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ ενσωματώνοντας τον νέο Κανονισμό 2016/679 στις υπηρεσίες της, είναι απαραίτητο να σας γνωστοποιήσει τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ.

Τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης: Θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το σκοπό της επεξεργασίας και τα μέσα προστασίας, είτε τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο (αρ. 13), ή όχι (αρ. 14).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης: Επιβεβαίωση (ή διάψευση) ότι τα δεδομένα του υποκειμένου υφίστανται επεξεργασία και παροχή σχετικών πληροφοριών (αρ. 15).
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει διόρθωση ανακριβών ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (αρ. 16).
 4. Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει την άμεση διαγραφή δεδομένων που το αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων υπό προϋπόθεση (αρ.17).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν υπό προϋποθέσεις (αρ. 18).
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ζητήσει να λάβει τα δεδομένα που το αφορούν ή να διαβιβαστούν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (αρ. 20).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αντιτάσσεται στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν (αρ. 21) ιδίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
 8. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ): Το δικαίωμα του υποκειμένου να μην υπόκειται σε απόφαση, η οποία λαμβάνει αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (κατάρτιση προφίλ) και παράγει έννομα αποτελέσματα ή το επηρεάζει σημαντικά.

8. Τροποποιήσεις

Ο ιστότοπος https://honeybeeroutes.gr/ ανά χρονικά διαστήματα μπορεί να ενημερώνει την πολιτική απορρήτου του δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση της. Ο χρήστης οφείλει να διαβάζει την πολιτική αυτή για κάθε ενδεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας (δημιουργία λογαριασμού, επικοινωνία). Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω e-mail, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ανάλογα με την σοβαρότητα της αλλαγής.

10. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν τα στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας “θυμάται” και να μην χρειάζεται να κάνουμε εκ νέου είσοδο.

Για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου https://honeybeeroutes.gr/, έχουμε τοποθετήσει τα λεγόμενα cookies για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού. Οι περισσότεροι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Η αποδοχή των cookies της ιστοσελίδας είναι σε εμφανή σημείο στο κάτω μέρος της σελίδας κατά την είσοδο του επισκέπτη/πελάτη. Η ενεργοποίηση των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες ανάλογα με την υπηρεσία που προσφέρουν.

Κάποιες από τις χρήσεις των cookies

 1. Η συλλογή πληροφοριών σχετικών με τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του διαδικτυακού τόπου.
 2. Ο εντοπισμός κινητών συσκευών ώστε να σας προωθήσει στην κατάλληλη σελίδα λήψης εφαρμογής.
 3. Η γνώση του αριθμού των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο.
 4. Ανάλογα με τις επιλογές που έχει πραγματοποιήσει ένας επισκέπτης προκειμένου να προσωποποιήσει τον διαδικτυακό τόπο, όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.