Υποέργο ΙΙ

Στο πλαίσιο του υποέργου ΙΙΙ που εκτείνεται σε δυο κατευθύνσεις εφαρμόζονται τεχνολογίες για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιομετρικών στοιχείων του μελισσιού και διερευνάται η επίδραση συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης στην ανάπτυξη των μελισσμηνών, στην παραγωγή και στην εμφάνιση ασθενειών. Παράλληλα πραγματοποιείται καταγραφή μελισσοκομικών φυτών και αποδίδονται χαρακτηριστικά τους (περίοδος ανθοφορίας, μελισσοκομική σημασία, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις κ.α) με στόχο τη δημιουργία μιας ευρείας χρήσεως ηλεκτρονικής βάσης που θα αποτυπώνει την ελληνική μελισσοκομική χλωρίδα. Επιπρόσθετα διερευνούνται οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη φυσιολογία και της παροχές προς τις μέλισσες σημαντικών μελισσοκομικών φυτών.

Οφέλη – Αντίκτυπος